banner banner

IP видеонаблюдение Dahua

IP видеонаблюдението е предпочитано от потребителите, като най-съвременна и гъвкава технология, която осигурява безопасност и качество на записаното изображение. Неоспоримите предимства на IP продуктите за видеонаблюдение добавят  сериозни преимущества в решенията, които предлагате на клиентите си: превъзходно качество на изображението; възможност за приспособяване; лесна интеграция с други системи, ориентирана към бъдещо развитие; разширяема интелигентност в съответствие със съвременните технолгии; икономичност.

Нови функции в сайта на Dahua - Product Selector и Compare. С новите функционалности на Product Selector има възможност за избор на продукт по параметри, по този начин бързо и лесно се филтрира търсения продукт.

Модулът Compare сравнява избраните от Вас продукти, като визуализира ясна и подробна таблица с параметрите на до 6 продукта и предоставя възможност за сваляне на информацията с файл.

Пълна продуктова информация на Dahua Wiki

Повече информация може да намерите на продуктовия ни сайт - 

https://b2b.rak.bg/bg/categories/ .