banner banner
Категории Филтър Ново Промо

Cerberus Pro Siemens

Cerberus Pro Siemens

 

РАК ООД е официален дистрибутор на Сименс ЕООД и е оторизиран да предлага Пожароизвестяване, Контрол на достъп, Видеонаблюдение и Сигнално-охранителна техника с марка Сименс.

Служителите на РАК ООД са преминали нужните продуктови обучения на Сименс и притежават нужната квалификация.

Надеждна защита от пожар означава безопасност за хора и имущество, подсигуряване на бизнес процесите и тяхната непрекъснатост. Cerberus ® PRO на Siemens е мощна пожароизвестителна система за бързо, надеждно разпознаване на пожар, алармена сигнализация и контрол. Широкото портфолио от иновативни продукти на тази система осигурява безопасност, както при малки, така и при големи обекти.

Пожароизвестителни централи Cerberus PRO
Следвайки изискванията на пазара, серията Cerberus PRO на Siemens предлага  голямо разнообразие от централи – от едноконтурни (126 адреса) до модулни (1512 адреса), което в комбинация с мрежовата функционалност прави възможно приложението им във всякакъв вид архитектурни структури. Всички централи са с еднотипен, унифициран дизайн с интерфейс на български език, което допълнително улеснява работата със системата.
 Пожароизвестителните централи от серията Cerberus PRO разполагат с интегриран ограничен режим на работа (degrade mode), което гарантира нормалната работоспособност на контурните структури, детекторите и периферните устройства, в случай че централният контролер се повреди. Това прави възможно подаването на алармени сигнали и активирането на изходи дори при ограничен режим на работа на централата, също така покрива изискванията на ЕN 54-2, без да е необходимо дублиране на централния контролер.

Детектори с патентована ASA технология
Детекторите Cerberus PRO с интегрирана специализирана ASA технология разполагат с богат набор от параметри, които могат да бъдат настройвани спрямо спецификата на конкретното  приложение. Те съдържат пет сензора с широк диапазон - два оптични, два термични и един СО сензор, което позволява употребата им едновременно като димни, температурни или СО детектори.
Сигналът от CO сензора може да се обработва индивидуално, което прави възможно един и същ детектор да се използва както за пожароизвестяване, така и за бързо и сигурно известяване при повишена концентрация на CO (например в гаражи или подземни паркинги). Детекторите Cerberus PRO успешно елиминират фалшивите сработвания, в резултат на което осигуряват максимална защита във всяка сграда. 
Освен детектори за стандартни приложения, Siemens предлага широка гама от специални детектори – линейни, аспирационни, многосензорни пламъчни детектори, както и детектори за взривоопасни зони (Ех) – оптични, термични, ръчни и пламъчни детектори.

Лесна интеграция на Cerberus PRO към системи за мониторинг
Cerberus PRO успешно се интегрира към системата за мониторинг и управление на Siemens - DMS8000. Софтуерната платформа предлага множество предимства, някои от които са: интуитивна обработка на събитията, навигация по плана на сградата или чрез меню, съхраняване на история с база от данни за допълнителни анализи, както и интеграция към други системи за сигурност.
Като допълнение Cerberus PRO се интегрира лесно към BMS системи, например Desigo INSIGHT на Siemens (чрез вградения BACnet протокол на пожароизвестителните централи) или към BMS на други производители (чрез OPC или BACnet/Modbus converter).

Предимства

Пожароизвестителни централи
■ Надеждна защита на хора и имущество чрез автоматично преконфигуриране;
■ Интегриран degrade mode за известяване в случай на пожар дори при работа в ограничен режим;
■ Отдалечен достъп чрез Ethernet за управление на системата от всяко място;
■ Създаване на мрежи в комплекси от разпределени сгради в съответствие с EN 54;
■ Интеграция към системи за мониторинг и BMS системи;

Детектори
■ Широко портфолио, осигуряващо пожароизвестяване при всякакви условия; 
■ ASA технология с набор от различни параметри за специфични условия на обкръжаващата среда;
■ Устойчивост на измамни явления благодарение на ненадмината технология за детекция;
■ 160 години опит в пожарната безопасност и над 60 милиона пожароизвестители, инсталирани по цял свят.

 

МОЛЯ НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ КЪМ ЕКИПА НА РАК ООД ЗА ПРОДУКТИ СИМЕНС